Sky Tours Montenegro

Turistička agencija

Info

Sky Tours Montenegro je turistička agencija za sve vrste aranžmana u Crnoj Gori i inostranstvu kao i za programe rekreativne nastave i učenickih ekskurzija, jednodnevnih izleta, te vikend programa uz visok kvalitet usluga tokom realizacije putovanja po pristupačnim cijenama. U našoj ponudi su takođe: splavarenje Tarom, kampovanje, jahaće ture i iznajmljivanje autobusa i minibusa.

Sjedište agencije:
Njegoševa br. 2 (Robna kuća “Nikšićanka”), Nikšić 81400
tel./fax +382 83 212 266, mob. tel. +382 69 460 383,
E-mail: , Internet: www.skytoursmn.com
Tekući račun 550-6767-55 Pogorička Banka - Societe General Bank

Licenca Ministarstva turizma broj 49 od 27.03.2006.
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 5-0281243/003
PIB 02452502

Turistička agencija "Sky Tours Montenegro", licenca N° 49

Njegoševa br. 2 (robna kuća "Nikšićanka"), Nikšić 81400, Crna Gora

mob.tel +382 69 460 383; tel/fax +382 83 212 266